MOBILNI PRIJEMNICI

IC-PCR2500

DUAL BAND PRIJEMNIK SA PODRŠKOM ZA PC RAČUNARE!

IC-PCR1500

ŠIROKOPOJASNI PRIJEMNIK SA PODRŠKOM ZA PC RAČUNARE!