HF RADIO STANICE

IC-M804

KOMUNIKACIJA NA DALJINU IZA HORIZONTA

IC-M803

KOMUNIKACIJE VELIKOG DOMETA VAN HORIZONTA

IC-M802

BRODSKA RADIO STANICA SA NAPREDNIM MOGUĆNOSTIMA DIGITALNE OBRADE SIGNALA I ČVRSTOM KONSTRUKCIJOM

IC-718

POUZDANA KOMUNIKACIJA NA VELIKIM UDALJENOSTIMA