MR-1220

12,1-INČNI RADAR U BOJI SA POJEDNOSTAVLJENIM ARPA I 3D PRIKAZOM