MREŽNE RADIO STANICE

VE-PG4

OMOGUĆAVA ZAJEDNIČKU RAZMENU INFORMACIJA KROZ SISTEME I UREĐAJE

IP730D・IP740D

HIBRIDNE RUČNE IP RADIO STANICE ZA LOKALNE I NACIONALNE KOMUNIKACIJE

IP503H LITE

PUNI DUPLEKS, IP RADIO STANICA SA DVE SIM KARTICE

IP503H

TRENUTNO ŠIROKO PODRUČJE POKRIVENOSTI PREKO LTE (4G) I 3G MREŽE

IP501M

NACIONALNA POKRIVENOSTI PREKO LTE (4G) I 3G MREŽA*

IP501H

ŠIROKO PODRUČJE POKRIVENOSTI PREKO LTE (4G) I 3G MREŽE

IP100H

PUNA DVOSMERNA KOMUNIKACIJA KOJA RADI PREKO BEŽIČNE LAN I IP MREŽE*