AIS TRANSPONDER KLASE B

General Details

Prednosti AIS-a (sistema automatske identifikacije)

AIS transponder na vašem brodu automatski prima informacije koje emituju druga plovila i bazne stanice opremljene AIS-om, sve to dok se prenose statičke i dinamičke informacije vašeg plovila. Pomoću AIS transpondera možete pronaći male čamce opremljene AIS-om i plutače koje je teško otkriti pomorskim radarom. MA-510TR može da prima AIS signale klase A i B i povećava vašu sigurnost na moru.

4,3-inčni TFT LCD ekran u boji

Široki pregledni 4.3-inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije jasno pokazuje položaj vašeg i drugih plovila. Potencijalno opasna plovila prikazana su crvenom bojom, a brodovi registrovani kao vaši prijatelji žutom bojom. Ekran u dnevnom režimu čitljiv je pri direktnoj sunčevoj svetlosti, a noćni režim obezbeđuje dobru čitljivost u mraku radi veće ugodnosti.

Lista ciljeva i detalji AIS-a

Lista „Target“ prikazuje sva otkrivena plovila i ciljeve opremljene AIS-om. Lista „Danger“ prikazuje  plovila koja se nalaze na šest nautičkih milja od najbliže tačke prilaza (CPA) i šezdeset minuta do najbliže tačke približavanja (TCPA) od vašeg plovila. Liste “Friend” prikazuje otkrivene AIS ciljeve koje ste postavili kao prijatelje. Kada želite da vidite detalje cilja, odaberite cilj pomoću tastera sa strelicama i pritisnite taster [ENT].

 

Pojednostavljena navigaciona funkcija

Funkcija navigacije vodi vas do odredišta ili AIS cilja. Možete dodeliti najviše 100 omiljenih lokacija za ribolov ili odredišta. Funkcija navigacije se jednostavno pokreće izborom odredišta ili AIS cilja na ekranu.

 

Navigacija do MOB tačke

Kada se pritisne taster [WPT / MOB], MA-510TR automatski označava tačku trenutnog položaja plovila i aktivira funkciju navigacije MOB (čovek u moru) do mesta na kojem se dogodio MOB incident.

 

Pojedinačni DSC poziv

Možete ostvariti pojedinačni DSC poziv jednostavnim odabirom AIS cilja i glasovnog kanala na MA-510TR*.

* Potreban je kompatibilna Icom VHF radio stanica. MA-510TR i radio stanica se mogu povezati pomoću kabla. Pogledajte uputstva za upotrebu svakog uređaja u vezi povezivanja radio stanica.

USB povezivanje

AIS podaci se mogu podeliti preko USB priključka na zadnjoj strani*.

* Potrebna je posebna aplikacija i kabl za povezivanje.

Isporučena GPS antena

GPS prijemnik sa SBAS funkcijom integrisan je u MA-510TR. Informacije o položaju mogu se jednostavno dobiti povezivanjem isporučene GPS antene pomoću kabla dužine 10 m, 32,8 ft.

NMEA 2000 ™, NMEA 0183 / -HS povezivost

Pomoću plug-and-play funkcionalnosti NMEA 2000 ™, MA-510TR se može povezati na NMEA 2000 ™ mrežu (spoljni ploter, pomorski radar i VHF radio). Korišćenjem NMEA 0183 /-HS veze, transponder se može povezati sa primopredajnikom, ploterom, pomorskim radarom, spoljnim GPS prijemnikom ili tasterom.

Funkcija alarma za sudar

Kada brod uđe u opseg CPA ili TCPA, ikona plovila trepće na ekranu plotera i čuje se zvučni signal. Kada je povezan sa spoljnom audio opremom koja je instalirana na stolu za navigaciju ili na mostu, funkcija alarma za sudar će vas upozoriti, čak i kada se ne nalazite blizu AIS transpondera.

Nečujni režim za sigurnost i privatnost

Nečujni režim isključuje AIS predajnik i omogućava vam da privremeno zaustavite odavanje podataka o položaju vašeg plovila. Ova funkcija je korisna kada ne želite otkriti svoja mesta za ribolov drugim plovilima. Izveštaje o AIS-u drugog plovila primate i dok je nečujni režim uključen.

Ostale karakteristike

  • Kompatibilan sa izvorima napajanja od 12 V i 24 V
  • Višejezični korisnički interfejs (engleski, francuski, indonežanski, španski i vijetnamski)
  • Funkcija sidrenog alarma oglašava alarm kada je vaše plovilo usidreno ali je otplutalo
  • IPKS7 vodootporna zaštita (do 1 m dubine vode tokom 30 minuta; osim za priključke)

 

 

Tehničke karakteristike

General

Operating frequencies 161.500 MHz to 162.025 MHz
Type of emission 16K0GXW (GMSK)
Antenna impedance 50 Ω nominal
Intermediate frequency CH-A 1st: 21.700 MHz, 2nd: 450 kHz
CH-B 1st: 30.150 MHz, 2nd: 450 kHz
Operating temperature range –20°C to +60°C;
–4°F to +140°F
Power supply requirement Negative ground: 12 V or 24 V DC nominal (9.6 to 31.2 V)
Current drain (at 12 V DC) TX: 1.5 A, RX: 0.7 A
Dimensions (approximate))
(Projections not included)
166.2 (W) × 110.2 (H) × 92.5 (D) mm,
6.5 (W) × 4.3 (H) × 3.6 (D) inch
Weight (approximate)) 700 g, 1.5 lb

TRANSMITTER

Output power 2 W
Modulation 16K0GXW (GMSK)
Conducted spurious emission Less than –36 dBm (9 kHz–1 GHz)
Less than –30 dBm (1 GHz–4 GHz)

RECEIVER (AIS)

Sensitivity Less than –110 dBm
Adjacent channel selectivity More than –31 dBm
Spurious response More than –31 dBm
Intermodulation More than –36 dBm
Conducted spurious emission Less than –57 dBm (9 kHz–1 GHz)
Less than –47 dBm (1 GHz–4 GHz)
Blocking More than –15 dBm (±0.5 MHz–±5 MHz)
More than –23 dBm (±5 MHz–±10 MHz)
Co-channel More than –111 dBm

RECEIVER (DSC)

Frequency coverage 156.525 MHz
Type of emission 16K0G2B
Sensitivity Less than –110 dBm
Adjacent channel selectivity More than 70 dB
Spurious response More than –34 dBm
Intermodulation More than –39 dBm
Blocking More than –20 dBm

GPS ANTENNA

Received frequency 1575.42 MHz
Acquisition 72 ch (maximum)
Differential satellites WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Dimensions (approximate) 96.2 × 225 (H) mm, 3.8 × 8.9 (H) inch
Weight (approximate) 700 g, 1.5 lb (including cable and mounting bracket)
Cable length (approximate) 10 m, 32.8 ft

DATA INTERFACE

USB (Type-B Mini) GGA, GNS, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, VDM, VDO, ACA, ACS, ALR, TXT
NMEA 2000TM Input 059392/904, 060160/416/928, 065240, 126208/996, 129026/029/545
Output 059392/904, 060416/928, 126208/464/993/996/998,

129026/029/038/039/040/041/539/540/545/792/793/

794/797/798/801/802/803/805/806/807/809/810/811

NMEA 0183 NMEA Input/Output 4800–38400 bps Input/Output,
sentence format: Output, GGA, GNS, GLL, GSA*1, GSV*1, RMC, VTG, GBS, DTM, DSC
External GPS Input 4800–38400 bps Input,
sentence format: GGA, GNS, GLL, RMC, VTG, GBS*2, DTM
AIS Output 38400 bps Output,
sentence format: VDM, VDO, ACA, ACS, ALR, TXT

*1 Only 38400 bps. *2 When a received GPS signal does not include a GBS sentence,

the transponder will not receive the signal from the external GPS receiver.

 Compatible Icom VHF Radios* with the MA-510TR

IC-M605, IC-M605EURO, IC-M506, IC-M506EURO, IC-M506GE, IC-M424,

IC-M424G, IC-M423, IC-M423G, IC-M423GE, IC-M400BB, IC-M400BBE,

IC-M330, IC-M330G, IC-M330GE, IC-M324, IC-M324G, IC-M323, IC-M323G

Supplied Accessories

  • GPS antenna
  • DC power cable
  • Mounting bracket kit
  • Accessory connector
Dodatna oprema

FLUSH MOUNT KITS

MB-132

FLUSH MOUNT KIT

MB-75

FLUSH MOUNT KIT