PRIJEMNIK ZA PROFESIONALNE KOMUNIKACIJE SA ANALIZATOROM SPEKTRA VRHUNSKIH PERFORMANSI

General Details

Širokopojasni prijemnik

Serija IC-R9500 pokriva frekvencijski opseg 0.005–3335MHz*1 u SSB, AM, FM, WFM, CW, FSK i P25*2 režimima rada. Pogodna je za slušanje i monitoring širokog spektra radio aktivnosti.
*1 Opseg pokrivanja zavisi od verzije.
*2 Neophodna je opciona digitalna jedinica UT-122.

 

Superiorne performanse na prijemu

Serija IC-R9500 postiže superiorne performanse na prijemu korišćenjem D-MOSFET tranzistora u prvom mešaču (na frekvencijama ispod 30MHz) i vrhunskog IMD “roofing” filtra. Rezultat je IP3 vrednost +40dBm i dinamički opseg od 109dB na 14.1MHz. IP3 vrednosti su: +9.8dBm na 50MHz i +6.2dBm na 620MHz (+5dBm (tipična vrednost) na opsegu od 30MHz do 3335MHz).

 

Pet “roofing” filtara

Serija IC-R9500 raspolaže sa 5 nezavisnih “roofing” filtara (240, 50, 15, 6 i 3kHz) za poboljšanu osetljivost. U uslovima gustog RF saobraćaja, potrebno je sprečiti preopterećenja koja mogu nastati usled prisustva jakih susednih signala. Roofing filtar na 3kHz obezbeđuje 130dB (približna vrednost)* blokirajućeg dinamičkog opsega.
* Prijem na 15MHz, razmak između signala 5kHz.

 

Frekvencijska stabilnost reda ±0.05ppm

Serija IC-R9500 koristi OCXO (Oven Control Crystal Oscillator) jedinicu koja obezbeđuje frekvencijsku stabilnost reda ±0.05ppm, na temperaturama od 0°C do 50°C. Referentna frekvencija na 10MHz može se proslediti eksternim uređajima. Takođe, postoji ulaz za eksternu referentnu frekvenciju na 10MHz.

 

Multifunkcionalni analizator spektra

Analizator spektra sa sopstvenom jedinicom za digitalnu obradu signala raspolaže velikim dinamičkim opsegom. Možete birati između 4 tipa prikaza spektra na ekranu: normalnog/širokog i centriranog/fiksnog. Analizator spektra u normalnom prikazu pokriva opseg od ±2.5kHz do ±5MHz, a u širokom* sve do ±500MHz (možete birati ±10MHz, ±25MHz, ±50MHz, ±100MHz ±250MHz i ±500MHz). Ako koristite normalan prikaz spektra, širina propusnog opsega digitalnog filtra varira između 200Hz i 20kHz, uz promenljivu brzinu sweep-a.
Funkcija traženja vršne frekvencije automatski pozicionira marker na najjači signal na ekranu. Pored toga, analizator spektra raspolaže atenuatorom sa tri nivoa slabljenja (10dB, 20dB, 30dB).
* Kada koristite široki prikaz spektra AF izlaz nije dostupan.

 

TFT LCD ekran širine 7 inča

Serija IC-R9500 opremljena je velikim TFT LCD ekranom širine 7 inča (800 × 480 pixels) sa brzim odzivom, visokom rezolucijom, živopsinim bojama i širokim uglom gledanja. Dostupne su crna i plava za boju pozadine. Pored toga, serija IC-R9500 raspolaže VGA priključkom za povezivanje eksternog monitora.

 

Višestruke RSSI mogućnosti

Dostupni su S-metar, kao i dBμ, dBμ (emf) i dBm merači. dBμ, dBμ (emf) i dBm merači imaju tačnost reda ±3dB*.
(* Signal snage od 10 do 70dBμ na frekevencijama od 100kHz do 3335MHz na 25°C)

 

Digitalni diktafon

Serija IC-R9500 ima ugrađena dva tipa diktafona. Prvi je standardni diktafon, za snimanje dugačkih intervala u WAV formatu. Snimljeni materijal možete sačuvati na internoj ili USB memoriji. Možete birati različite vrednosti frekvencije odabiranja: od 8kHz (SQ1) do 48kHz (SHQ). Sa frekvencijom odabiranja SQ1, na internoj memoriji možete sačuvati do 130 minuta snimljenog audio signala. Drugi diktafon je namenjen kratkoročnom snimanju – omogućava Vam da ponovo čujete 15 sekundi audio signala koji ste čuli pre pritiskanja Rec tastera.

 

Dve DSP jedinice

Ugrađene su dve nezavisne 32-bitne jedinice za digitalnu obradu signala sa pokretnim zarezom: jedna za prijemnik i jedna za analizator spektra.

 

Ostale funkcije

 • Digitalni MF filtar
 • Digitalni dvostruki PBT
 • Poništavač šuma
 • Redukcija šuma
 • Filtar nepropusnik opsega
 • Sinhronizovana AM detekcija
 • FSK demodulator i dekoder
 • 10 VFO oscilatora
 • 1220 memorijskih kanala
 • Višestruke funkcije skeniranja
 • Sintetizator glasa
 • USB priključak
 • Funkcija automatskog podešavanja u SSB/CW/AM režimima rada
 • AFC funkcija kompenzuje frekvencijska pomeranja (samo u FM/WFM režimima rada)
 • CW-R (obrnuti) režim rada
 • Predpojačavač i atenuator
 • Funkcija 1/4 koraka podešavanja
 • APF (Audio Peak Filter) funkcija
 • AGC (Automatic Gain Control) funkcija
 • VSC (Voice Squelch Control) funkcija
 • Zaštita od preopterećenja na ulazu (samo na KT opsezima)
 • Opcioni P25 digitalni režim rada
 • Opcioni CI-V i RS-232C interfejs za daljinsku kontrolu pomoću PC računara
 • Analogni TV tjuner (NTSC/PAL/SECAM)*1
 • 4 antenska priključka: priključak SO-239 tipa, RCA priključak i dva priključka N-tipa
 • S/P DIF izlaz
 • Video ulaz/izlaz
 • Interni časovnik sa funkcijom tajmera
 • CTCSS i DTCS signalizacija
 • Pojednostavljena kalibracija frekvencija korišćenjem WWV ili WWVH

*1 Osim za USA verziju

Preuzmite katalog – Engleski (OVDE)
Tehničke karakteristike

General

  IC-R9500
Frequency coverage

(Differs according to version)

0.005-3335.000000MHz*1
Mode USB, LSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, P25*

* Optional UT-122 required.

Frequency stability ±0.05ppm

(25°C; after 5 min. warm up)

Maximum current drain 100VA (Power consumption)
Power supply requirement 100, 120, 230, 240V AC
Antenna connector SO-239 (50Ω for HF)

Phono (RCA: 500Ω for HF)

Type-N × 2 (50Ω*2)

Number of memory channels 1220

(including 100 auto memory write,

100 memory scan skip and 20 scan edges)

Dimensions

(W×H×D; Projections are not included)

424×149×340 mm;

16.69×5.87×13.39 in

Weight (approx.) 20kg; 44.1lb

Receiver

  IC-R9500
Sensitivity (typical)

SSB, CW, RTTY, AM: at 10dB S/N

FM, WFM: at 12dB SINAD

SSB, CW, FSK (BW=2.4kHz):

0.1-1.799MHz 0.5μV (Preamp1 ON)

1.8-29.999MHz 0.2μV (Preamp1 ON)

30-2999.999MHz 0.32μV (Preamp ON)

3000-3335MHz 1.0μV (Preamp ON)AM (6.0kHz):

0.1-1.799MHz 6.3μV (Preamp1 ON)

1.8-29.999MHz 2.5μV (Preamp1 ON)

30-2999.999MHz 3.5μV (Preamp ON)

3000-3335MHz 11μV (Preamp ON)FM (15kHz):

28-29.999MHz 0.5μV (Preamp1 ON)

30-2999.999MHz 0.5μV (Preamp ON)

3000-3335MHz 1.6μV (Preamp ON)FM50k (50kHz) :

28-29.999MHz 0.71μV (Preamp1 ON)

30-2999.999MHz 0.71μV (Preamp ON)

3000-3335MHz 2.2μV (Preamp ON)WFM (180kHz):

30-2999.999MHz 1.4μV (Preamp ON)

3000-3335MHz 4.5μV (Preamp ON)

Selectivity SSB, FSK: (BW=2.4kHz*)

2.4kHz/-3dB

3.6kHz/-60dBCW (500Hz):

500Hz/-3dB

700Hz/-60dBAM (6kHz):

6.0kHz/-3dB

15.0kHz/-60dBFM (15kHz):

12kHz/-3dB

25kHz/-60dBWFM:

180kHz/-6dB

*variable between 50Hz and 3.6kHz

Spurious and image rejection More than 70dB (0.1-30MHz)

More than 50dB (30-2500MHz)

More than 40dB (2500-3000MHz)

AF power (at 10% distortion) 2.6W with an 8Ω load
External speaker connector 2-conductor 3.5 (d) mm (1/8”)/8Ω

*1 Cellular bands are blocked in the USA version.
*2 One each for 30-1149.999MHz, 1150-3335MHz
* The LCD display may have cosmetic imperfections that appear as small or dark spots. This is not a malfunction or defect, but a normal characteristic of LCD displays.

All stated specifications are subject to change without notice or obligation.

Dodatna oprema

CI-V CONVERTER

CT-17

P25 DIGITAL UNIT

UT-122

EXTERNAL SPEAKER

SP-34

SUPER WIDEBAND OMNIDIRECTIONAL ANTENNA

AH-8000

100-3335 MHz

*Some options may not be abailable in some countries. Please ask your dealer for datails.