IC-F5400D・IC-F6400D

VHF I UHF DIGITALNE RADIO STANICE

General Details

Trunking (NXDN tip-D ili dPMR režim 3)

IDAS trunking može povezati više kanala i efikasno podeliti ograničeni broj kanala na veliki broj korisnika.

* Potreban je licencni ključ (ISL-UGMTR za NKSDN Tip-D ili ISL-UGMD3 za dPMR režim 3).

Multi-Site konektivnost

Povežite dve ili više lokacija repetitora preko IP mreže i proširite pokrivenost. Multi-site konektivnost može se primeniti i na konvencionalni i na trunking režim.

Voting skeniranje

Kada se koristi u konvencionalnom multi-site sistemu, IDAS radio-stanica pretražuje optimalnu lokaciju repetitora i automatski bira repetitor. Korisno za korisnike koji se kreću po širokom području.

Korišćenje u mešovitom režimu (NXDN konvencionalni i dPMR režim 1/2)

IDAS radio-stanica može da prima i analogni i digitalni signal na kanalu i može da odgovori u analognom ili digitalnom režimu u skladu sa režimom prijema. Možete delimično da koristite nove IDAS radio-stanice, a da i dalje koristite postojeće analogne radio-stanice u sistemu.

 

Nadogradnja licencnog ključa

Potrebne funkcije kao što su mogućnost trunkinga, kapacitet kanala, AES enkripcija i druge funkcije mogu se dodati sa opcijama licencnog ključa. IDAS radio-stanice mogu se nadograditi i prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

Over-the-Air programiranje (OTAP)

OTAP funkcija vam omogućava da distribuirate datoteku za konfiguraciju radio-stanica preko radio veze kako biste ažurirali IDAS radio-stanice. Uštedite značajno vreme bez potrebe za vraćanjem radio-stanica na ponovno programiranje.

* Potreban je softver OTAP menadžer (CS-OTPM1).

Datoteka za konfiguraciju sistema (SCF) (dPMR režim 3)

Icomov dPMR Mode 3 sistemski server može da izveze SCF datoteku koja uključuje uobičajene sistemske parametre, a IDAS radio-stanica može da uveze SCF datoteku radi efikasnijeg programiranja.

 

U kombinaciji sa opcionim kompletima za odvajanje, COMMANDMIC i kablovima za odvajanje, dostupne su tri vrste konfiguracije kontrolera koje odgovaraju skoro svakoj primeni ili instalaciji koja može biti potrebna. Funkcija interfona je dostupna između kontrolera i / ili COMMANDMIC-a.

Odvojiva prednja kontrolna ploča*

Odvojiva kontrolna ploča sa odvojenom RF jedinicom jednostavno se instalira u gotovo svako vozilo.

Potreban opcioni RMK-5 i kabl za razdvajanje.

Dvostruka odvojiva prednja kontrolna ploča *

Pogodno za vozila sa dvostrukom kabinom. Montirajte odvojive kontrolne ploče kod prednjih i zadnjih sedišta.

Potreban opcioni RMK-7, ručni mikrofon i kablovi za razdvajanje.

COMMANDMIC™ i odvojiva prednja kontrolna ploča *

COMMANDMIC je zgodan kod ugradnje radne platforme na zadnji deo vozila.

Potreban opcioni RMK-5, COMMANDMIC HM-218 i kablovi za razdvajanje.

* Konfiguracije sa odvojivom prednjom kontrolnom pločom, dvostrukom prednjom kontrolnom pločom i COMMANDMIC-om su samo za IC-F5400D / F5400DP, IC-F6400D / F6400DP.

LCD u boji i poboljšan korisnički interfejs

Uređaj koristi LCD u boji visoke rezolucije i novi korisnički interfejs. LCD u boji poboljšava vidljivost kako pri prirodnom, tako i pri unutrašnjem osvetljenju, a podešavanje LCD-a u noćnom režimu se koristi kao alternativa za upotrebu noću ili u uslovima slabog osvetljenja. Funkcije se lako podešavaju prateći lako razumljive ikone i opcije menija.

Primer podešavanja izbora liste poziva

Funkcija Over-the-Air-Alias (OAA)

OAA funkcija šalje lični nadimak preko poziva primaocima i automatski prikazuje ime pozivaoca na ekranu prijemnika. Eliminiše potrebu za programiranjem liste poziva za svaku radio-stanicu, kada se doda nova radio-stanica ili se postojeća da na korišćenje drugoj osobi.

Rukovanje bez upotrebe ruku sa Bluetooth® slušalicama

Ugrađeni Bluetooth® modul omogućava daljinsko upravljanje i komunikaciju bez upotrebe ruku kad je uređaj uparen sa odgovarajućim slušalicama*.

*Dostupne funkcije zavise od uparenih Bluetooth® uređaja. Icom ne garantuje za sve funkcije i performanse Bluetooth® slušalica.

Digitalno snimanje razgovora

IDAS radio-stanica može da snima dolazne i odlazne pozive, a korisnik za svaki slučaj može da proveri snimljene komunikacije. Kada se koristi microSD * kartica od 32 GB, moguće je snimanje do 500 sati.

* MicroSD kartica se posebno nabavlja.

Podrška za više jezika

Funkcije i stavke menija mogu se programirati na više jezika. Podržani su ćirilični i pojednostavljeni kineski fontovi.

Glasovna najava

Nove IDAS radio-stanice mogu glasovno najaviti broj kanala, zonu i tip kanala. Ova funkcija je pogodna za podešavanje radio-stanice bez gledanja u nju. Glasovne najave mogu se zameniti prilagođenim porukama.

 • Poruke do 100 znakova
 • Poruka o statusu
 • Uobičajeno, skeniranje prioriteta i voting skeniranje
 • Interni sat

AES / DES šifrovanje sa funkcijom Over-the-Air-Rekeying (OTAR)

Radi sigurnosti digitalne komunikacije, IDAS radio-stanica standardno pruža osnovnu DES enkripciju sa 4 ključa koja je  nadograđena na DES sa 64 ključa pomoću opcionog UT-134. Kada se koristi sa opcionim UT-134 i licencnim ključem (ISL-AKAES), dostupno je AES šifrovanje sa funkcijom OTAR. OTAR funkcija* omogućava ažuriranje ključeva za šifrovanje preko radio kanala.

* MicroSD kartica se posebno nabavlja. Potreban je softver OTAR menadžera (CS-OTAR1).

Power OFF Emergency funkcija

Power OFF Emergency funkcija šalje signal za slučaj nužde iako je radio-stanica isključena.

Radio Kill, Stun i Revive funkcije

Ako se radio-stanica izgubi ili ukrade, funkcija Kill onemogućava radio-stanicu preko radio signala da bi se smanjila bezbednosna pretnja. Kada se primi naredba Stun, sve funkcije će biti privremeno zaključane sve dok se ne primi naredba Revive ili se unese korisnička lozinka.

 

 • Daljinski monitor (NXDN) / Slušanje ambijenta (dPMR) funkcije
 • Lozinka za uključivanje
 • Funkcija taktičke grupe za privremeno pregrupisavanje korisničkih grupa

Aktivni potiskivač šuma

Aktivni potiskivač šuma pomaže u pružanju jasnog zvuka, dok istovremeno suzbija pozadinsku buku. Funkcija poboljšava i vaš glas i dolazni poziv. Korisnik radio-stanice ne treba da viče u mikrofon čak ni u izuzetno bučnim okruženjima.

Efekat zvučnog ekvilajzera

Ekvilajzer zvuka vam omogućava da prilagodite ton kako biste optimizovali kvalitet glasa u različitim okruženjima.

 • Audio kompander
 • Beat cancel

Prenos podataka

IDAS radio-stanica se može koristiti kao transparentni modem za prenos različitih podataka brzinom do 3600 bps preko radio kanala. Digitalni režim NXDN 12,5 kHz udvostručuje brzinu prenosa podataka.

Ugrađeni GPS prijemnik

Podaci o položaju mogu se slati glasovnim pozivom ili statusnim pozivom i mogu se koristiti sa nezavisnim sistemom AVL (Automatic Vehicle Location). Funkcije GPS evidencije beleže podatke o korisničkom položaju u redovnim intervalima.

* Potrebna je opciona GPS antena UKS-241.

USB port za povezivanje sa računarom

IDAS radio-stanica se može povezati sa računarom preko USB porta za programiranje radio-stanice i pristup instaliranoj microSD kartici u režimu masovne memorije.

 • Alarm, zatamnjivač ekrana, spoljni PTT taster se mogu programirati preko D-SUB 25-pinskog konektora
 • Serijski komunikacioni interfejs sa Bluetooth®-om za bežičnu vezu
 • Programiranje radio-stanice preko microSD kartice

 

Tehničke karakteristike

General

IC-F5400D/DS
NXDN Version
IC-F6400D/DS
NXDN Version
IC-F5400DP/DPS
dPMR Version
IC-F6400DP/DPS
dPMR Version
Frequency range (NXDN)
(* Depending on version)
136–174MHz 380–470MHz
450–512MHz
Frequency range (dPMR) 136–174MHz 380–470MHz
Number of channels 1024 channels /128 zones
4000 channels /128 zones (Option*1 )
99 channels (7 Segment display type)*2
Type of emission (NXDN)
(* Depending on version)
16K0F3E*3, 14K0F3E, 11K0F3E, 8K50F3E, 8K30F1E/D, 4K00F1E/D
Type of emission (dPMR)
(* Depending on version)
16K0F3E*3 , 14K0F3E, 8K50F3E, 4K00F1E/D
Power supply requirement 13.6 V DC nominal (USA/EXP),
13.2 V DC nominal (EUR)
Current drain (approx.) Tx (High) 9.0 A typ. (at 50 W)
5.0 A typ. (at 25 W)
8.8 A typ. (at 45 W)
5.0 A typ. (at 25 W)
Rx (Max./Standby) 0.9 A typ. (Internal SP)/
370 mA typ.
0.8 A typ. (Internal SP)/
270 mA typ.
Antenna impedance 50Ω
Operating temperature range –30 °C to +60 °C; –22 °F to +140 °F
Dimensions (W×H×D)
(Projections not included)
174 × 55 × 150 mm; 6.9 × 2.2 × 5.9 in
Weight (approx.) 1.5 kg; 3.3 lb

*1 Optional license key (ISL-CHEX) required.
*2 IC-F5400DS/F6400DS/F5400DPS/F6400DPS: Due to the segment display, channel indication is possible for up to 99 selected channels out of 1024.
*3 25 kHz bandwidth is no longer available for FCC Part 90 licensees for USA versions.
DVN: Digital Very Narrow (6.25 kHz), DN: Digital Narrow (12.5 kHz). DN is for NXDN version only.

Transmitter

IC-F5400D/DS
NXDN Version
IC-F6400D/DS
NXDN Version
IC-F5400DP/DPS
dPMR Version
IC-F6400DP/DPS
dPMR Version
Output power (Hi, L2, L1)
(Depending on version)
50 W, 25 W, 5 W
25 W, 10 W, 5.8 W
45 W, 25 W, 4.5 W
25 W, 10 W, 5.8 W
Frequency stability ±1.0ppm
Spurious emissions USA 90 dB typ. 80 dB typ.
EUR 0.25 μW (≤ 1 GHz), 1.0 μW (> 1 GHz)
FM Hum and noise (W/N) 54/54 dB typ.
Audio harmonic distortion
(AF 1kHz 40% deviation)
0.5% typ.
FSK error 1% typ. (DVN/DN)

Receiver

IC-F5400D/DS
NXDN Version
IC-F6400D/DS
NXDN Version
IC-F5400DP/DPS
dPMR Version
IC-F6400DP/DPS
dPMR Version
Sensitivity 12dB SINAD 0.22 μV typ. 0.25 μV typ.
20 dB SINAD (W/N) –4.0/–4.0 dBμV emf typ.
1% BER (DVN/DN) –6.0/–5.0 dBμV emf typ.
Adjacent channel (W/N) 75/72 dB typ.
(DVN/DN) 65/68 dB typ.
Spurious response rejection 85 dB typ.
Intermodulation
rejection
USA 78 dB typ. 75 dB typ.
EUR 70 dB typ 70 dB typ.
DVN/DN 70/70 dB typ. 70/70 dB typ.
Audio output power Internal SP
(With 12 Ω load)
4.0 W typ. (at 5% distortion)
External SP
(With 8 Ω load)
4.0 W typ. (at 5% distortion)

Measurements made in accordance with TIA-603, EN300 086, EN301 166, EN300 113.
All stated specifications are subject to change without notice or obligation..

Function Comparison

IC-F5400D/DS
IC-F6400D/DS
NXDN Version
IC-F5400DP/DPS
IC-F6400DP/DPS
dPMR Version
Operating type
NXDN Single-site Conventional Yes N/A
NXDN Multi-site Conventional Yes N/A
NXDN Type-D trunking (Single/multi) Option (ISL-UGMTR) N/A
12.5 kHz digital mode Yes N/A
dPMR Mode 1/2 conventional N/A Yes
dPMR Mode 3 trunking N/A Option (ISL-UGMD3)
Analog mode Yes Yes
Analog/Digital mix mode Yes Yes
Digital functions
OTAP (Over-the-Air Programming) Option
(CS-OTPM1)
Option
(CS-OTPM1)
OAA (Over-the-Air Alias) Yes Yes
Transparent data mode Yes Yes
Status message Yes Yes
Short data message Yes Yes
Radio Stun/Revive/Kill Yes Yes
Remote monitor/Ambience listening Yes Yes
Analog functions
2-Tone/5-Tone encoder/decoder Yes Yes
CTCSS/DTCS encoder/decoder Yes Yes
DTMF autodial/decoder Yes Yes
BIIS 1200 (MSK) N/A Yes
MDC functions Yes N/A
LTR™ trunking Yes N/A
Security
DES encryption (4 keys) Yes Yes
DES encryption (Up to 64 keys) Option (UT-134) Option (UT-134)
AES encryption Option
(UT-134 & ISL-AKAES)
Option
(UT-134 & ISL-AKAES)
OTAR (Over-the-Air Rekeying) Option
(CS-OTAR1)
Option
(CS-OTAR1)
Digital voice scrambler Yes Yes
Analog voice scrambler (Inversion) Yes Yes
Scan functions
Priority scan Yes Yes
Voting scan Yes Yes
Emergency functions
Lone worker function Yes Yes
Power OFF emergency Yes Yes
Voice/Audio functions
Voice announcement Yes Yes
VOX function Yes Yes
Voice recording/playback Yes Yes
Active noise canceller Yes Yes
TX/RX Audio equalizer Yes Yes
Hardwares
GPS receiver Yes*1 Yes*1
Bluetooth® Yes Yes
microSD memory card slot Yes Yes
USB connector Yes Yes
Dual head controller Option
(For IC-F5400D/F6400D)
Option
(For IC-F5400DP/F6400DP)
COMMANDMIC™ Option
(For IC-F5400D/F6400D)
Option
(For IC-F5400DP/F6400DP)

*1 Optional GPS antenna UX-241 is required separately.

Applicable U.S. Military Specifications & IP Rating

Icom makes rugged products that have been tested to and passed the following MIL-STD requirements and strict environmental standards.

Standard
MIL-810 G
Method
Proc
Low Pressure 500.5 I, II
High Temperature 501.5 I, II
Low Temperature 502.5 I, II
Temperature Shock 503.5 I-C
Solar Radiation 505.5 I
Rain Blowing/Drip 506.5 I, III
Humidity 507.5 II
Salt Fog 509.5
Dust Blowing 510.5 I
Vibration 514.6 I
Shock 516.6 I, IV

Also meets equivalent MIL-STD-810 -C, -D, -E and -F.

Ingress Protection Standard
IC-F5400D/DP series IP55 (Dust-protection and jet water resistance)

Some functions and options will be available in the future.

Supplied Accessories

 • Hand microphone, HM-220 or HM-221
 • DC power cable
 • Mounting bracket kit
 • Microphone hanger

(May differ or not supplied according to version)

 

Dodatna oprema

MICROPHONES

HM-218

COMMAND MICROPHONE

HM-220

HAND MICROPHONE

HM-220T

HAND MICROPHONE

HM-221

HAND MICROPHONE

HM-221T

HAND MICROPHONE

SM-29

DESKTOP MICROPHONE

 

EXTERNAL SPEAKERS

SP-30

EXTERNAL SPEAKER

SP-35

EXTERNAL SPEAKER

SP-35L

EXTERNAL SPEAKER

 

SEPARATION KITS

OPC-2364

SEPARATION CABLE (1.9 m)

OPC-2365

SEPARATION CABLE (3 m)

OPC-2366

SEPARATION CABLE (5 m)

OPC-2367

SEPARATION CABLE (8 m)

OPC-2373

SEPARATION CABLE (1.9 m)

OPC-2374

SEPARATION CABLE (8 m)

RMK-5

FRONT PANEL SEPARATION KIT

RMK-7

Version 02

DUAL-HEAD SEPARATION KIT

 

SOFTWARE

CS-OTPM1

OTAP MANAGER SOFTWARE

 

LICENSE KEYS

ISL-AK25K

ACTIVATION KEY

ISL-AKAES

AES ACTIVATION KEY

ISL-AKSTM

ACTIVATION KEY

ISL-CHEX

CHANNEL EXPANSION KEY

ISL-UGMD3

dPMR™ MODE 3 UPGRADE KEY

ISL-UGMTR

NXDN™ TYPE-D TRUNKING UPGRADE KEY

 

PROGRAMMING/DATA CABLES

OPC-2362

ZONE COPY CABLE

 

GPS ANTENNAS

UX-241

GNSS ANTENNA

 

INTERNAL UNITS

UT-134

ENCRYPTION UNIT