MOBILNA RADIO-STANICA SA RAZNOVRSNIM FUNKCIJAMA

General Details

 

VHF/VHF, UHF/UHF mogućnosti simultanog prijema

Jedinstvena dual band radio-stanica iz serija IC-2725E poseduje mogućnost istovremenog prijema dva signala na VHF ili UHF opsegu. Promena opsega emitovanja obavlja se jednostavnim pritiskom na dugme. Širokopojasni prijemnik pokriva frekvencijske opsege 118–549 i 810–999MHz*.
* Pokrivanje prijemika zavisi od verzije radio-stanice

 

Zasebne kontrole za svaki opseg

Postoje zasebni dugmići za biranje kanala i funkcija, podešavanje jačine zvuka i nivoa squelcha, za levi i desni bočni opseg. Široki LCD ekran prikazuje podešavanja za oba opsega. Pored toga, moguće je i nezavisno slušanje na jednom ili drugom opsegu, zahvaljujući zasebnim audio konektorima.

 

Kontroler sa fleksibilnom ugradnjom

U paketu sa radio-stanicom dolazi i kombinovani nosač, MB-85 ili nosač za kontrolnu glavu, MB-84, u zavisnosti od verzije. MB-85 služi za ugradnju kontrolera na glavnu jedinicu, dok MB-84 omogućava fleksibilnu ugradnju kontrolera.

 

Ostale funkcije

 • Izlazna snaga 50W/35W (VHF/UHF)
 • 212 memorijskih kanala
 • 50 CTCSS, 104×2 DTCS tonova
 • Terminal za paketski prenos podataka brzinom od 9600bps
 • 14 DTMF memorijskih kanala
 • Funkcija automatskog utišavanja podopsega
 • Konektori za mikrofon i na kontroleru i na glavnoj jedinici
 • Funkcija automatskog repetitora*
 • U zavisnosti od verzije.
Tehničke karakteristike
Dodatna oprema
 • HM-133 : Microphone
 • HM-154/T : Hand Microphone
 • MB-120 : Base
 • MB-17A : Bracket
 • MB-84 : Bracket
 • MB-85 : Mounting kit
 • OPC-1132 : Cable
 • OPC-1156 : Cable
 • OPC-347 : Cable
 • OPC-440 : Cable
 • OPC-441 : Cable
 • OPC-478 : Cable
 • OPC-647 : Cable
 • SP-10 : Mobile Speaker