NELICENCIRANI OPSEG

IC-F29SR2

Profesionalna PMR 446 radio-stanica za nelicenciran opseg sa 16 kanala koji se mogu koristiti

IC-F29DR2

Digitalne radio-stanice za nelicenciran opseg sa sa profesionalnim nivoom trajnosti

IC-F29DR

Digitalna radio-stanica za nelicenciran opseg sa sa profesionalnim nivoom trajnosti

IC-F27SR

PROFESIONALNA RADIO-STANICA VISOKIH PERFORMANSI

IC-F25SR

EKONOMIČNA I BRZA DVOSMERNA KOMUNIKACIJA

IC-4088SR

Profesionalni kvalitet u komunikaciji

SWITCH THE LANGUAGE
Icom

 

Ovlašćeni distributer za Srbiju i Crnu Goru

Cart