IC-F51・IC-F61

SUPERIORNA VODOTPORNA ZAŠTITA

General Details

 

Vatrogasci, policija, obezbeđenje i javna komunalna preduzeća. Svaka od ovih profesija suočava se sa jedinstvenim izazovima, ali jedna stvar im je zajednička: potreba za pouzdanom komunikacijom. Serija IC-F51 nudi kompaktnu vodootpornu radio-stanicu koja je izuzetno laka za korišćenje. Uz pomoć ove radio-stanice bićete u kontaktu u gotovo svakom ambijentu.

Zaštita od prašine i vodootporna zaštita ekvivalentna standardu IP67

Serija IC-F51 sa zaptivenim vodootpornim kućištem poseduje superiornu zaštitu od prašine i vodootpornu* zaštitu ekvivalentnu standardu IP67.

* 1m dubine za vremenski period od 30 minuta.

Ugrađeni višestruki signalizacioni tonovi

Iskoristite ugrađene CTCSS, DTCS, 2-Tonske i 5-Tonske mogućnosti da podesite vlastite grupe ili kontrolišete repetitor.

Pokrivanje širokog frekvencijskog opsega

Serija IC-F51 pokriva opseg 136-174MHz a IC-F61 pokriva 400-470MHz u jednoj od verzija. Za svaki od kanala može se programirati široki, srednji i uski razmak između kanala (25/12.5kHz ili 20/12.5kHz)

Kompaktna građa

Kompaktna, izdržljiva konstrukacija sa dimenzijama 56(širina)×97(visina)×36.4(debljina) mm testirana je po MIL standardnim specifikacijama. Kompaktnog dizajna, radio stanica prijatno naleže u dlan i laka je za nošenje.

Litijum-Jonska baterija

Litijum-jonska baterija, BP-227, velikog kapaciteta od 1950mAh (tip.) obezbeđuje 10 časova* rada.

* Tipično odnos Tx:Rx: Stand-by=5:5:90

ATEX istinski bezbedne verzije

Istinski bezbedna verzija u skladu sa Direktivom 94/9/EC ATEX, pogodna je za upotrebu u opasnim okruženjima sa zapaljivim gasovima, tečnostima ili prašinom.

Odobrene klase
Odobrene klase su
Gas: II2GD Ex ib IIA T3
Prašina: II2GD Ex tD A21 T160°C IP67

Specijalan uslov za korišćenje: Mora biti korišćena sa BP-227AXD
Odobrena dodatna oprema: Zvučnik-mikrofon HM-138
Antena FA-S59V, FA-S27U, Stubby antena FA-S62VS, FA-S63VS, FA-S27US
Štipaljka za pojas MB-96, MB-86, Kožni privezak MB-96F

Napomena: Opcioni punjači nisu odobreni kao istinski bezbedni.
Ne punite BP-227AXD u eksplozivnim uslovima.

Molimo vas da sa IC-F51/F61 ATEX Non-Dust (II2G) verzijom, koristite isklučivo bateriju BP-227AX .

Primenljivi tipovi gasa i pare

Temp. T1 T2 T3
Klasa IIA
Aceton, Etan,
Etilacetat, Amonijak,
Benzen, Sirćetna kiselina,
Ugljen-monoksid,
Metanol, Propan, Tulen
Etil-alkohol,
i-amil acetat,
n-butan,
n-butil alkohol
Benzin,
Dizell-gorivo,
Avionsko-gorivo,
Lož-ulja,
n-heksan
* Uverite se da je ATEX klasa za IC-F51/F61 prihvatljiva za planirano mesto upotrebe.

Ostale funkcije

 • U nekim verzijama ugrađen je skrembler glasa ekvivalentan sa UT-110
 • Skrembler glas inverznog tipa ugrađen je u svim verzijama
 • Opcioni vodootporni zvučnik-mikrofon, HM-138
 • BIIS 1200 je programibilan u svim verzijama
 • Flash ROM CPU (u zavisnosti od verzije) i još mnogo toga..
Tehničke karakteristike
Dodatna oprema
 • BC-119N : Charger
 • BC-121N : Multi-charger
 • BC-152 : Charger
 • BC-157S : AC Adapter
 • BC-190 : Charger
 • BP-226 : Battery case
 • BP-227 : Battery
 • CP-23L : Cigarette Lighter Cable
 • FA-S27U : Antenna
 • FA-S57US : Stubby Antenna
 • FA-S59V : Antenna
 • FA-S62VS : Stubby Antenna
 • FA-S63VS : Stubby Antenna
 • HM-138 : Microphone
 • HM-168 : Speaker Microphone
 • HM-169 : Speaker Microphone
 • HM-170GP : Speaker Microphone
 • HS-94 : Headset
 • HS-95 : Headset with Boom-mic
 • HS-97 : (Earphone with Throat-mic)
 • MB-86 : Belt Clip
 • MB-96F : Belt clip
 • MB-96N : Belt clip
 • MB-98 : Belt Clip
 • OPC-515L : Cable
 • OPC-656 : Cable
 • OPC-966 : Cable
 • OPC-966U : USB Cable
 • VS-1SC : Vox/PTT switch unit